Hrajeme si s dějinami

kurz

Základní info

Opakování dlouhodobě úspěšného vzdělávacího programu připraveného ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Interaktivní seminář a dílna nabízí praktické ukázky činností, kterých se účastní dětští návštěvníci během vzdělávacích programů přímo v expozicích Západočeského muzea v Plzni. Tématem jsou archeologie, pravěk, středověk a novověk Plzeňského kraje. Součástí semináře bude tzv. Ateliér zaměřený na pravěká a středověká řemesla a pracovní postupy jako např. výroba záušnic, voskových obětin, mletí mouky apod. Lektorka působí jako muzejní pedagog Západočeského muzea v Plzni.

Hrajeme si s dějinami

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
300 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.