Historická procházka Plzní II - Jižní předměstí

kurz

Základní info

Exkurze volně navazuje na stejnojmennou první část a zahrnuje vybranou část Jižního neboli Říšského předměstí s výkladem jako metodicko - odborná inspirace k začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu i vlastivědy na základních a středních školách. Trasa bude zahrnovat části někdejšího Říšského předměstí v prostoru vymezeném zhruba čtvercem Kopeckého sady (sever)- řeka Radbuza (východ)- železniční domažlická trať (jih) - Škodovy závody (západ). Území nabízí řadu historických souvislostí a prezentuje se budovami, které významným způsobem spoluvytvářely společenský, kulturní a hospodářský život Plzně. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce. Exkurze je vhodná i pro zájemce, kteří první část neabsolvovali.

Historická procházka Plzní II - Jižní předměstí

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
500 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.