Genetická metoda čtení a psaní

kurz

Základní info

Praktický seminář vychází z dosavadních poznatků psychologického vývoje dítěte. Nabídne účastníkům základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činností při nácviku čtení a psaní, které povedou k různým sociálním dovednostem a literární tvorbě žáka. Předloží metody a postupy, pomocí nichž se žáci naučí během dvou měsíců plynule číst a psát a jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí psaní. Metoda, která nevyužívá slabikáře, pomáhá předcházet VPU (dyslexie), motivuje a rozvíjí čtení a psaní s porozuměním. Účastníci si pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkoušejí metody, které povedou k tvorbě vlastní knihy. V průběhu semináře budou využívat didaktické pomůcky, které podporují rozvoj čtenářství a vztah ke knize a vlastní tvorbě žáků (např. zážitkové deníčky, ,,Strom čtenářů“, způsoby hodnocení kompetencí ve čtení – Občanský průkaz….).

Genetická metoda čtení a psaní

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
600 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.