Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit

kurz

Základní info

Fantastická literatura tvoří důležitou součást četby žáků základních a středních škol. Záměrem semináře je přiblížit základní pojmy a historické mezníky fantastické literatury v mezinárodním kontextu, představit možnosti práce s fantastickou literaturou v rámci společenskovědních oborů, zejména literární výchovy (fantastická literatura pro děti a mládež, role fantastična v literárním díle, fantastika v kánonu klasické české a světové literatury), dějepisu (alternativní historie jako cesta k poznání skutečné historie) či základů společenských věd (témata etická, psychologická, sociologická a politická ve fantastické literatuře). Pracovat budeme s vybranými texty určenými mládeži, představíme významná díla určená primárně dospělým čtenářům.

Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
650 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.