Exkurze za uměním Toskánska

kurz

Základní info

Program zájezdu
1. den: odjezd z Plzně ve 23.00 hod. tranzit Německem a Rakouskem do Itálie.
2. den: dopoledne Bologna, která je známá především nejstarší univerzitou na světě z roku 1088. Studovaly na ní slavné osobnosti jako např. Petrarca, Dante, Erasmus Roterdamský nebo Koperník. Město založili již Etruskové a najdete zde jak středověké paláce, tak i významné kostely, např. San Petronio, ale i dvě šikmé věže. Nachází se tady i kostel San Domenico, kde je pohřben sv. Dominik, zakladatel řádu dominikánů. Prohlídka města nebo návštěva MAMBO ( Modern Art Gallery ). Odpoledne zastávka v městečku Vinci, odkud pocházela jedna z nejvýraznějších osobností italské renesance – Leonardo da Vinci. Procházka městem s výhledy na okolní krajinu, možnost návštěvy muzea Leonarda da Vinci. Odjezd na ubytování, nocleh.
3.den: dopoledne věnujete Pise, kde vás okouzlí Campo dei Miracoli náměstí zázraků s baptistériem, hřbitovem Camposanto, Dómem a světoznámou Šikmou věží – skupinou staveb, která je ve své celistvosti ojedinělá nejen v Evropě. Odpoledne středověká Lucca s náměstím postaveným na místě římské amfiteátru a jedinečně dochovaným prstencem hradeb, které obepínají celé historické centrum města. Lucca , rodiště G. Pucciniho. nabízí ve svém středu atraktivní směs náměstí, malých kostelů, muzeí, galerií a dlážděných uliček. Večer návrat na ubytování, nocleh.
4. den: odjezd do Sieny, prohlídka „perly“ Toskánska s návštěvou dómu Santa Maria Assunta, baptisteria San Giovanni. Samozřejmě nelze opomenout jeden z nejkrásnějších urbanistických výtvorů – Piazza del Campo s Pallazo Publico – velkolepou gotickou stavbou ze 13. století. Ze Sieny budete pokračovat typickou toskánskou krajinou s vinicemi, návštěva ojedinělé opevněné vesnice Monteriggioni. V odpoledních hodinách navštívíte jedno z nejatraktivnějších toskánských městeček – San Gimignano, kde si prohlédnete malebné středověké jádro s typickými rodovými věžemi, jejichž siluety vystupující z horizontu budou pro vás jistě nezapomenutelným zážitkem. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: předpokládaný příjezd do Plzně 7.00 hod. ráno.

Exkurze za uměním Toskánska

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
5940 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.