Exkurze do ordoviku, siluru a devonu v okolí Berouna

kurz

Základní info

Celodenní exkurze na Berounsko zaměřená na paleontologii a geologii v kontextu klimatických změn v geologické minulosti. Ordovické zalednění. Klimatické výkyvy v siluru a jejich projevy. Interakce organizmů a abiotických parametrů mořského prostředí. Lokality Srbsko, Bubovice a Karlštejn. Bude umožněn sběr vzorků do školních sbírek. Pozornost bude věnována dopadům klimatických změn na životní prostředí a využití těchto aspektů v EVVO.

Exkurze do ordoviku, siluru a devonu v okolí Berouna

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
550 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.