Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost

kurz

Základní info

Vzdělávací program "Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost" je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako DVPP pod číslem 19 059/2005-25-22.


Kurz podává ucelenou metodiku pedagogům základních a středních škol založenou na projektovém vyučování a využití informačních technologií v hodinách.

Metodika Vám pomůže při rozvoji klíčových kompetencí, práci s průřezovými tématy, prohloubení mezipředmětových vztahů.

Pomůže Vám vytvořit ŠVP odpovídající požadavkům RVP .

Žáci budou více motivováni, bude podporována jejich samostatnost, schopnost pracovat s informacemi, řešit problémy, rozhodovat se, nést zodpovědnost, schopnosti komunikační a sociální.Témata probíraná v kurzu:

* projektové vyučování
* problémové vyučování - tvorba Zastřešujících otázek
* autorský zákon
* tvorba materiálů na podporu učitele
* tvorba materiálů na podporu studentů
* tvorba organizačních dokumentů
* výsledky projektů: multimediální prezentace, studentské publikace, webové stránky
* vytváření nástrojů hodnocení
* bezpečná práce s internetem, práce s informacemi
* organizace práce v počítačové učebně a ve třídě
* práce s dětmi se speciálními potřebami

Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.