Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost

kurz

Základní info

Vzdělávací program "Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost" je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako DVPP pod číslem 19 059/2005-25-22.


Kurz podává ucelenou metodiku pedagogům základních a středních škol založenou na projektovém vyučování a využití informačních technologií v hodinách.

Metodika Vám pomůže při rozvoji klíčových kompetencí, práci s průřezovými tématy, prohloubení mezipředmětových vztahů.

Pomůže Vám vytvořit ŠVP odpovídající požadavkům RVP .

Žáci budou více motivováni, bude podporována jejich samostatnost, schopnost pracovat s informacemi, řešit problémy, rozhodovat se, nést zodpovědnost, schopnosti komunikační a sociální.Témata probíraná v kurzu:

* projektové vyučování
* problémové vyučování - tvorba Zastřešujících otázek
* autorský zákon
* tvorba materiálů na podporu učitele
* tvorba materiálů na podporu studentů
* tvorba organizačních dokumentů
* výsledky projektů: multimediální prezentace, studentské publikace, webové stránky
* vytváření nástrojů hodnocení
* bezpečná práce s internetem, práce s informacemi
* organizace práce v počítačové učebně a ve třídě
* práce s dětmi se speciálními potřebami

Efektivní uplatnění informačních technologií ve výuce - vzdělávání pro budoucnost

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.