E-learningový kurz německého jazyka na úrovni B2

kurz

Základní info

E-learningový kurz německého jazyka na úrovni B2 se zaměřuje na rozvoj jazykových kompetencí v gramatice, slovní zásobě, čtení, poslechu i psaní. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet jazykové kompetence učitelů formou e-learningového studia německého jazyka a zvýšit ICT dovednosti pedagogů. Kurz má rozsah 40 vyučovacích hodin (34 hodin on-line výuky a 6 hodin prezenčního studia) a je rozdělen do 10 týdnů. Frekventanti budou moci komunikovat elektronicky s tutorem kurzu, se kterým budou moci řešit své problémy a nejasnosti a který bude kurz metodicky vést. Účastníci si plněním praktických úkolů osvojí jazykové dovednosti v deseti jednotlivých modulech (týdnech) a plněním dílčích úkolů zdokonalí své dovednosti na úroveň B2 SERRJ. Požadavky na účastníka: jazykové dovednosti na úrovni B1+, základní znalost práce s počítačem, připojení k internetu. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Seminář byl převzat z minulé Programové nabídky, přihlášky z minulého pololetí zůstávají v platnosti.

E-learningový kurz německého jazyka na úrovni B2

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
1200 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.