DRAMATICKÁ VÝCHOVA

kurz

Základní info

Na tento školní rok připravujeme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v Brně tyto vzdělávací akce:

PRÁCE S HLASEM
lektorka: Iva Vostárková (DAMU Praha)

DÍLNA STRUKTUROVANÉHO DRAMATU: PŘÍBĚH JAKO NÁSTROJ EDUKACE
lektoři: Jarča a Tomáš Doležalovi (SDV Brno)

DRAMA A JÁ ANEB KRÁTKÉ SETKÁNÍ S DRAMATERAPIÍ
lektor: Jan Veselý (Podané ruce Brno)

V LABYRINTU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY
lektor: Tomáš Gruna (DiFa JAMU BRNO) a další

Termíny:
budou upřesněny a podrobnější informace vám na požádání zašleme mailem.
Určeno pro:
pedagogy všech stupňů a druhů škol, pedagogy volného času, studenty učitelství a dalších příbuzných oborů (pedagogika, dramatická výchova, aj.) a další zájemce.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
podrobnější informace vám na požádání zašleme mailem.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.