Doplňující didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk

kurz

Základní info

Doplňující didaktické studium německého jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele německého jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z německého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ (nabídka viz obor 19 - Jazykové kurzy pro pedagogy) a doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky německého jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 5.Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost. 10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve výuce. 12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.

Doplňující didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
5 990 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.