Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

kurz

Základní info

Doplňující didaktické studium anglického jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele anglického jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ (nabídka viz obor 19 - Jazykové kurzy pro pedagogy) a doplňujícím didaktickým studiem anglického jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky anglického jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky anglického jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Z obsahu studia:
1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.
2. Učební styly žáků, Specifika výuky jednotlivých věkových skupin
3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ
9. Fonetika a výslovnost
10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě.
11. Využití ICT ve výuce
12. Portfolio, využití s žáky ve výuce
13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků
14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších.
15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
7 500 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.