Chování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku.

kurz

Základní info

Rozdíly v chování dětí pramení z jejich bio-psycho-sociálních zvláštností. Příklady pozitivních i negativních projevů dítěte, hledání pravděpodobných příčin a možných postupů. Využití zkušeností účastníků kurzu. Výběr nejzajímavějších případů, se kterými budeme dále pracovat. (2 hodiny)
Odlišnosti přístupů k dítěti na základě pravděpodobných příčin. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči, mentální retardace, smyslové a pohybové deficity). Více pozornosti bude věnováno problematice ADHD. (2 hodiny)
Společné řešení obtíží dětí, které byly zmíněny v prvním bloku. Spolupráce mateřské školy a rodiny. Výchovné postupy v rodině a jejich důsledky (direktivní, volná, důsledná, demokratická výchova). Podíl odborných pracovišť na zkvalitnění postupů. ( 2 hodiny)

Chování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku.

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
700 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.