Český jazyk – Základní škola - I. stupeň

kurz

Základní info

Předpoklady: Schopnost soustředit se a vnímat látku.
Cíl školení: Zlepšení výsledků v matematice na základní škole I.stupně.
Obsah: • podstatná jména
• přídavná jména
• zájmena a jejich druhy
• slovesa a jejich kategorie
• příslovce
• předložky
• spojky
• částice
• citoslovce
• psaní velkých písmen
• přejímání cizích slov a jejich pravopis
• způsoby tvoření slov
• interpunkce

Český jazyk – Základní škola - I. stupeň

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
60 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.