bakalářské studium - Evropská hospodářskosprávní studia

kurz

Základní info

Charakteristika a cíle studia:
Studium uvedeného oboru má zásadně ekonomický rozměr. Základním cílem studijního oboru je rozvinout u studujících kvalitní znalost ekonomiky a příbuzných společenskovědních oborů. Studium je orientováno především na získání a rozvoj praktických znalostí a dovedností umožňujících uplatnění v širokém spektru ekonomických a správních činností.
Profilové studijní předměty: makroekonomie, mikroekonomie, finance, hospodářská politika ČR a EU, evropská integrace, právo, personalistika, management, sociologie, psychologie atd. Formou volitelných studijních bloků si lze prohloubit znalosti v dalších ekonomických a správních činnostech.

Profil absolventa:

* spolehlivá znalost ekonomie, managementu, státní správy a samosprávy;
* schopnost analýzy ekonomických jevů a jejich aplikací;
* schopnost zabezpečovat organizační, informační a evidenční činnosti;
* dovednost kvalifikovaně zabezpečovat hospodaření s finančními prostředky;
* dovednost zabezpečovat agendu v rámci působnosti měst a obcí;
* schopností samostatné i týmové odborné práce.

Uplatnění absolventů:

* ve státní správě;
* v evropských strukturách;
* v municipalitách;
* v zahraničních firmách působících v ČR a českých firmách v zahraničí.

Formy studia:

* klasická prezenční (denní);
* kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia - umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání).

Standardní doba studia: 3 akademické roky.

Praxe:
Koná se v ekonomických útvarech nejrůznějších firem a institucí. U studentů kombinovaného studia lze zčásti započítat praxi konanou v rámci pracovního poměru.

Ukončení studia:
Státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část (ekonomie, veřejná správa, hospodářství a správa EU, management) a obhajobu bakalářské práce - absolvent získá titul bakalář (Bc.)

bakalářské studium - Evropská hospodářskosprávní studia

Vybraný termín:

 Praha

Cena
24000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.