Asertivní řešení konfliktů

kurz

Základní info

Na semináři se seznámíme se s jednotlivými druhy chování, jaké je základní rozdělení druhů chování - asertivní, agresivní, pasivní, manipulativní. Rozebereme jednotlivé druhy chování, jak se projevují, pojmenujeme si typické znaky druhů chování. Vyzkoušíme si způsoby asertivního řešení konfliktů na konkrétních příkladech - dítě - učitel, učitel - rodič, učitel - učitel kolega, učitel - ředitel, učitel - úředník...
Program semináře:
Základní druhy chování, jejich rozdělení, specifika( 2 hodiny)
Asertivní chování (4 hodiny)- je chování, kdy člověk není ani agresivní ani pasivní (případně ani manipulativní), je chování, kdy uplatňujeme svá (asertivní, komunikační) práva tak, abychom neohrozili práva druhých lidí , je nástroj, pro řešení mezilidských konfliktních situací pomocí komunikace.
Asertivní práva v kostce: Vlastní odpovědnost a posouzení chování, myšlenek a pocitů - neposkytování výmluv a vysvětlení za vlastní chování.
Vlastní posouzení odpovědnosti za řešení potíží druhých, změna názoru, dělání chyb, říkání „nevím“, nezávislost na dobré vůli a mínění druhých, dělání nelogických rozhodnutí, říkání „nerozumím", říkání „je mi to jedno“. Asertivní řešení konfliktů vede k sebeprosazení, k vnitřní spokojenosti, ke spolupráci, k rozvoji přátelství, k pocitu sounáležitosti, k uspokojení potřeb všech zúčastněných. Asertivní postupy a techniky - chci-li se chovat asertivně, musím: uvědomit si, co chci, uvědomit si „antecedenty“ - proč to vlastně chci a co mi to přinese, promyslím „konsekventy“ - důsledky, následky, logické závěry, konkrétně promyslím na základě toho, co chci, antecedentů a konsekventů, co musím udělat. Asertivní komunikační techniky : technika pokažené gramodesky,technika přijatelného kompromisu,technika sebeotevření,technika otevřených dveří. Navazování a rozvíjení vztahů. Uplatňování oprávněného požadavku. Žádost, prosba laskavost. Odmítání žádosti o laskavost. Zvládání Kritiky.

Asertivní řešení konfliktů

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
600 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.