Anglický jazyk pro začátečníky, Anglický jazyk pro středně pokročilé, Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

kurz

Základní info

V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vede k jazykové gramotnosti všech pedagogů. Kurz je koncipován pedagogům buď bez základní znalosti AJ, nebo pro středně pokročilé.
Cíl kurzu: Příprava k úspěšné komunikaci v cizojazyčném prostředí v katdodenních situacích, v písemné i ústní komunikaci. Výuka je zaměřena na dovednosti pracovat s anglickým textem. U středně pokročilých je cílem prohloubit dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému AJ. Prohloubit znalosti v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů. Vést posluchače k uvědomělému a cílevědomámu používání jazyka.

Anglický jazyk pro začátečníky, Anglický jazyk pro středně pokročilé, Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
3150 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.