Využití dotací strukturálních fondů EU

kurz

Základní info

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  40 hodin         

Cena za 1 účastníka: 3.000,-Kč

Akreditováno: MV č.j. AK/PV320/2008

Vstupní předpoklady: vhodné pro pracovníky ve veřejné správě

Ukončení: osvědčení s celostátní platností

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou týkající se realizace žádostí o podporu z evropských sociálních fondů a realizace samotných projektů. Absolventi mají přehled o řízení fondů EU, politice HSS EU, strategických dokumentech ČR a EU, znají horizontální témata, environmentální management, legislativu úřadů, měst a magistrátů. Jsou schopni přispět svými znalostmi k realizaci samostatných projektů, od přípravy, jednotlivých fází řízení projektů v orgánech veřejné správy, včetně pojmosloví a rozvíjení povědomí o výhodách projektového řízení v orgánech veřejné správy. Účastníci se seznámí s tím, jak získat čas na důležité činnosti a přitom zvládnout více úkolů než dosud. Naučí se efektivně plánovat čas svých podřízených a týmů. Kurz je vhodný pro všechny úředníky a to bez ohledu na oblast či specifika, ve kterých působí, tedy nezávisle na tom, v jaké oblasti jsou zařazeni na úřadu státní správy či samosprávy, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, management a zájemce z řad široké veřejnosti..


Využití dotací strukturálních fondů EU

Vybraný termín:

 Ústecký kraj

Cena
3000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.