Základy práce na PC

kurz

Základní info

Cílem kurzu je vybavit posluchače dovednostmi a vědomostmi potřebnými pro efektivní práci na PC se zaměřením na administrativní sféru, podnikatele i širokou veřejnost. Jednotlivé moduly programu na sebe navazují a mají stoupající náročnost. Absolvování modulů přispěje k vyššímu výkonu práce a komplexnímu ovládání PC. Studium celého programu je ukončeno závěrečnou zkouškou, ve které absolvent prokáže získané dovednosti a vědomosti.
délka vzdělávacího kurzu: 72 hodin
počet modulů: 6

Základy práce na PC

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.