Základy podvojného účetnictví a daňová evidence

kurz

Základní info

Absolvent je schopen se orientovat v problematice daní, v daňové soustavě a správě. Má znalosti z oblasti vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a daňové a mzdové evidence a je schopen je využít v praxi.
Úvod do účetnictví, zákon o účetnictví a související předpisy, majetek a zdroje jeho krytí, úvod do podvojného účetnictví, zásady vedení podvojného účetnictví, účetní knihy v podvojném účetnictví, účtování o investičním majetku, účtování o zásobách, finanční účty, dlouhodobé závazky, zúčtovací vztahy, daňová evidence, zjednodušené podvojné účetnictví, mzdová problematika, kapitálové účty, náklady a výnosy, hospodářské výsledky, daňová soustava ve vazbě na účetnictví, podvojné účetnictví na PC.

Základy podvojného účetnictví a daňová evidence

Vybraný termín:

 Ústecký kraj

Cena
info na fruhaufova@educhem.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.