Základy podnikání

kurz

Základní info

Absolvent je schopen vykonávat činnosti spojené s řízením firmy, je připraven samostatně jednat, formulovat stanoviska, přijímat rozhodnutí. Absolvent je schopen se svými znalostmi marketingu po získání praxe provádět jednodušší efektivní marketingové strategické plánování a jeho praktickou aplikaci. Ovládá právní problematiku, která se vztahuje k podnikatelským aktivitám, k založení firmy.
Orientuje se v problematice daní, v daňové soustavě a správě. Má základní znalosti z oblasti vedení účetnictví a daňové evidence a je schopen je využít v praxi. Má vyhotoven vlastní podnikatelský plán, na jehož základě může začít vlastní podnikatelskou činnost.
Kurz je dělen do bloků. Legislativní - institucionální prostředí, marketing, finance a účetnictví, komunikační dovednosti, využití informačních technologií a praktické ověření získaných dovedností.

Základy podnikání

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
info na fruhaufova@educhem.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.