Základy podnikání

kurz

Základní info

rekvalifikační kurz je určen pro nezaměstnané absolventy učňovských oborů a také pro ty, kteří mají zájem vyvíjet činnost v této oblasti.

Cíl kurzu:
pomoci nezaměstnaným připravit se na svoji vlastní podnikatelskou činnost, ale také na výkon povolání v oblasti administrativy a účetnictví v malých a středních firmách. Absolvent je připravován pro oblast podnikání ve vlastní firmě a pro výkon řídících, provozních a obchodních funkcí v různých typech podnikatelských subjektů. Je schopen vykonávat funkce obchodních zástupců, funkce v útvarech zásobování a marketingu popřípadě zahájit samostatné podnikání v oblasti obchodu, služeb a drobného podnikání. Naučí se komunikačním dovednostem potřebným při jednání s obchodními partnery.

Základy podnikání

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.