Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Strážný – zkouška profesní kvalifikace

Základní info

Strážný – profesní kvalifikace – 68-008-E Číslo autorizace: 50870-3/VO-2009 Popis kurzu: Kurz, ke kterému se zkouška váže, je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný 68-008-E. Kurz je zaměřený na uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému i aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Zahrnuje vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách. Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Kvalifikační úroveň: 2 Odborná způsobilost – obsah zkoušky:

  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a
  • vymezenými osobami
  • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
Autorizovaná osoba: JUDr. Jiří Vizvary Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Písemná zkouška, kombinace praktické a ústní zkoušky Průběh zkoušky: Doba přípravy na zkoušku: Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Doba pro vykonání zkoušky: 3 až 5 hodin (bez času na přestávky) Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikaci.

Strážný – zkouška profesní kvalifikace

Vybraný termín:

27.3.2020  Karlovy Vary

Cena
4000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.