Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Strážný

Základní info

Strážný Číslo akreditace: MSMT-1687/2018-1/59 Popis kurzu: Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu jsou veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Strážný 68-008-E. Kurz je zaměřený na uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému i aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Zahrnuje i vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách. Co mi kurz přinese:

 • Osvojíte si provádění ochrany a ostrahy majetku a osob.
 • Dozvíte se, jak obsluhovat technické bezpečnostní systémy a použít bezpečnostní prostředky.
 • Budete vědět, jak probíhá kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách.
 • Naučíte se, jak probíhá kontrolní činnost ve střežených objektech.
 • Budete vědět, jak probíhá dozor v objektech a na veřejných prostranstvích.
 • Osvojíte si provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti.
 • Po ukončení kurzu budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Délka: 40 hodin teoretické výuky Forma studia: Prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 3 hodin Komu je kurz určený:
 • Fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady
Vstupní předpoklady: základní vzdělání, věk 18 let, dobrý zdravotní stav, čistý výpis z rejstříku trestů Program nebo obsah:
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - 1 hodiny
 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob - 4 hodiny
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů - 4 hodiny
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému,
 • zejména s policií ČR a vymezenými osobami - 4 hodiny
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti - 4 hodiny
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách - 4 hodiny
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech - 4 hodiny
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích - 4 hodiny
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení
 • ztrát na majetku a zdraví osob - 4 hodiny
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků - 4 hodiny
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách - 3 hodiny
 

Strážný

Vybraný termín:

 Plzeň

Cena
7 900 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.