Rekvalifikačný kurz PC Práca s personálnym počítačom: večerný kurz

kurz

Základní info

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných problémoch ovládania PC a softwarovom vybavení:

* Microsoft Windows
* Microsoft Word
* Microsoft Excel
* Microsoft Outlook

Prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie záujemcov o vedenie účtovníctva firiem, OSZČ, podnikanie a zamestnanie pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i v inom sektore. Podľa doterajších skúseností cca trinástich rokov výkonu týchto kurzov sa osvedčila priama orientácia na konkrétne praktické problémy a príklady so spoločným riešením spolu s lektorom, tutoriály.
:: Program ::
Práca s osobným počítačom

1. teoretická časť
* základy práce s PC
2. praktická časť vrátane tutoriálov
* Microsoft Windows
* Microsoft Word
* Microsoft Excel
* Microsoft Outlook
* záverečné opakovacie cvičenia
3. Individuálne konzultácie

Termíny rekvalifikačných kurzov - Informujte sa, prosím, na telefónnom čísle 02 / 43 33 09 30

Rekvalifikačný kurz PC Práca s personálnym počítačom: večerný kurz

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
1750 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.