Rekvalifikačný kurz PC Práca s personálnym počítačom

kurz

Základní info

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných problémoch ovládania PC a softwarovom vybavení:

* Microsoft Windows
* Microsoft Word
* Microsoft Excel
* Microsoft Outlook

Prakticky precvičuje celú prednášanú problematiku. Je tiež dobrým východiskom pre ďalšie prípadné podrobné, špecializované vzdelávanie záujemcov o vedenie účtovníctva firiem, OSZČ, podnikanie a zamestnanie pre pomerne široké uplatnenie v hospodárskej a účtovnej činnosti v súkromnom, ale i v inom sektore. Podľa doterajších skúseností cca trinástich rokov výkonu týchto kurzov sa osvedčila priama orientácia na konkrétne praktické problémy a príklady so spoločným riešením spolu s lektorom, tutoriály.
:: Program ::
Práca s osobným počítačom

1. teoretická časť
* základy práce s PC
2. praktická časť vrátane tutoriálov
* Microsoft Windows
* Microsoft Word
* Microsoft Excel
* Microsoft Outlook
* záverečné opakovacie cvičenia

3. Individuálne konzultácie

Termíny rekvalifikačných kurzov - Informujte sa, prosím, na telefónnom čísle 02 / 43 33 09 30

Rekvalifikačný kurz PC Práca s personálnym počítačom

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
8 070 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.