rekvalifikační kurzy v oboru Kominík

kurz

Základní info

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy rekvalifikační kurzy v oboru Kominík již od r. 2002. Jejich původním cílem bylo umožnit získání odborného vzdělání příslušníkům kominických rodin členů Společenstva kominíků ČR, působící v rodinných kominických firmách. Pro velký zájem se později do kurzů zařazovali i nově přijatí členi Společenstva. Za dobu trvání kurzů bylo v oboru Kominík vyučeno 180 osob včetně 20 vysokoškolsky vzdělaných.

Kurzy probíhají na Střední odborné škole stavební a zahradnické  v Praze na Jarově. Kurz trvá  9 měsíců, začíná v říjnu  a je ukončen  závěrečnou učňovskou zkouškou v červnu následujícího roku. Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu výuční list v 3-letém oboru 36-56-H/001 Kominík.

Pro přijetí do kurzu se vyžaduje :

-    členství ve Společenstvu kominíků ČR,

-    ukončené středoškolské vzdělání  ( 3-letý učební obor, průmyslová škola  apod.),

-    prokázaná odborná praxe v kominické firmě  ( před zahájením výuky nebo v její průběhu ).

Vyžaduje se osobní přítomnost ve škole jednou týdně od 14 do 18. hodin na přednáškách, konsultacích a etapových  zkouškách.  

rekvalifikační kurzy v oboru Kominík

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.