Rekvalifikační kurz výroba drobných keramických předmětů

kurz

Základní info

. Název vzdělávací akce: Rekvalifikační kurz keramické výroby

2. Odborný garant:

Bc. Lenka Čumplová

3. Organizátor akce:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé, Praha 6 - Dědina, Šmolíkova č. 866

4. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu keramická výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má účastník kurzu základní vědomosti získané v teoretické části kurzu a praktické dovednosti tvořící náplň pracovních činností v keramické výrobě. Cílem je seznámení zrakově postiženého účastníka kurzu s různými nástroji a nářadím, naučit ho jeho používání při zpracovávání různých technik keramických výrobků. Kurz je zaměřen na individuální přístup ke klientovi, na rozvoj jeho manuálních předpokladů a výtvarných vloh. Přitom se dbá na estetickou úroveň a dokonalost zpracování výrobků.

 

5. Podmínky přijetí do kurzu:

 • lékařské potvrzení, které vyloučí těžké postižení páteře, horních končetin a poruchy jemné motoriky. Dále vadí chronické a alergické onemocnění kůže horních končetin a těžká chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů
 • Produktivní věk, ZPS z důvodů zrak. postižení.
 • Vstupní test zaměřený na:
  - samostatný pohyb
  - základní dovednosti sebeobsluhy a prostorové orientace
  - úroveň hmatového vnímání

 

6. Učební plán:


délka kurzu - 8 týdnů
rozsah výukových hodin:

týdně37
měsíčně148
celkem272z toho:

teoretická část54 hod.
praktická část216 hod.
závěrečná zkouška2 hod.

7. Učební osnovy

l. Teoretická část
bezpečnost a ochrana zdraví při práci2 hod.
seznámení s pracovními pomůckami a nástroji8 hod.
způsoby zpracování hlíny8 hod.
techniky glazování a používání barev pod a na glazuru16 hod.
dekorace keramických výrobků a základní druhy zdobících technik10 hod.
účetnictví10 hod.
celkem54 hod.
2. Modelování
z válečků12 hod.
z hroudy12 hod.
z plátů12 hod.
zdobných prvků12 hod.
celkem48 hod.
3. Reliéfy12 hod.
Figurální studie reliéfu
stylizace přírodních motivů10 hod.
figurky zvířat16 hod.
Modelování lidské hlavy a figury
figura a její propozice16 hod.
detaily lidské figury12 hod.
celkem66 hod.
4. Vytváření vytáčením na hrnčířském kruhucelkem 36 hod.
5. Glazování
příprava glazur3 hod.
příprava výrobků pod glazování10 hod.
techniky glazování ( smáčením, vyléváním, poléváním,
štětcem, stříkáním)
18 hod.
keramické barvy6 hod.
barvy pod glazuru3 hod.
barvy na glazuru3 hod.
barvítka3 hod.
celkem46 hod.
6. Dekorace keramických výrobků
(základní druhy zdobících technik)
20 hod.
Teoretická část54 hod.
Praktická část216 hod.
Závěrečná část2 hod.
Celkový počet hodin272

8. Organizační formy a metody výuky

 • počet účastníků kurzu - maximálně 2 osoby dle stupně zrakového postižení
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a soc. pracovnice ve spolupráci s úřady práce

Rozvrh hodin:    8:00 - 10:15 - 3 výukové jednotky
10:45 - 12:15 - 2 výukové jednotky
13:15 - 15:30 - 3 výukové jednotky (mimo pátek)

8. Pracovní pomůcky:

tvořítka,,vhodné nádobky, válečky na těsto, různé lišty, houba na vlhčení a ochlazování,nože, špachtle, hrnčířský kruh, keramická pec, hlína, alabastrová sádra, glazury

9. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

 • část teoretická - technologické postupy při zpracovávání hlíny a keramické výrobě
 • část praktická - výroba 1 kusu dle zadání komise

Rekvalifikační kurz výroba drobných keramických předmětů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
22737 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.