Rekvalifikační kurz košíkářská výroba

kurz

Základní info

l. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz košíkářská výroba

2. Odborný garant:

Jan Výlet

3. Organizátor akce:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé
Praha 6 - Dědina, Šmolíkova č. 866

4. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu košíkářská výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zná účastník kurzu základní druhy používaných materiálů, jejich vlastnosti a způsob jejich zpracování. Umí ukládat proutí do bazénu k umělému mízování. Umí si vybrat a připravit nářadí, nástroje a pomůcky a umí je používat při zpracovávání proutí. Umí provádět jednoduché výplety na dřevěném dně, plést koše a košíkářskou galanterii z proutí, rákosu a umělého materiálu.

5. Podmínky přijetí do kurzu:

 • lékařské potvrzení, které vyloučí těžké postižení páteře, horních končetin a poruchy jemné motoriky. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže horních končetin a těžká chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů

   

 • zájemce o kurz musí být v produktivním věku, musí mít ZPS z důvodů zrak. postižení

   

 • uchazeči se podrobí vstupnímu testu zaměřenému na:
  a) základní dovednosti sebeobsluhy
  b) prostorovou orientaci a samostatný pohyb
  c) úroveň hmatového vnímání

6. Učební plán:

-délka kurzu 16 týdnů
rozsah výukových hodin
týdně37 hod.
měsíčně148 hod.
teoretická část64 hod.
praktická část477 hod.
závěrečná zkouška3 hod.
celkem544 hod.

7. Učební osnovy

Teoretická část:

Funkční uspořádání pracoviště2 hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v košíkářské dílně2 hod.
Základní výpletové materiály20 hod.
Technologické postupy:20 hod.
- příprava materiálu
- nástroje používané při přípravě a zpracovávání materiálu
- bělení sířením a organickými kyselinami
- chemické moření a napouštění
- barvení a lakování
Technologie výroby a zpracování různých materiálů20 hod.
celkem64 hod.

Praktická část:

Příprava materiálu pro vyplétání nebo oplétání10 hod.
Nasazení osnov a rozvedení v pletivu20 hod.
Opletky, výpletky20 hod.
Jednoduché výplety na dřevěném dně a dřevěné kostře40 hod.
celkem90 hod.
Pletení jednoduchých výrobků košíkářské galanterie
- na kulatém dně20 hod.
- na oválném dně20 hod.
- na hranatém dně20 hod.
celkem60 hod.
Pletení oválného košíku50 hod
Pletení kulatého košíku50 hod
Pletení koše na brambory50 hod
Pletení koše na prádlo40 hod.
Pletení nůše40 hod.
celkem230 hod.
Nasazování víček a uch ke košíkářským výrobkům20 hod.
Výroba rohoží a pletené galanterie z orobince,
slámy, plastových a jiných výpletových materiálů

57 hod.
Konečná úprava galanterních výrobků20 hod.
celkem97 hod.
Teoretická část64 hod.
Praktická část477 hod.
Závěrečná zkouška3 hod.
Celkový počet hodin544

8. Organizační formy a metody výuky

 • počet účastníků kurzu - 1 - 2 osoby (individuální forma výuky)
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a soc. pracovnice ve spolupráci s úřady práce

Rozvrh hodin:    8:00 - 10:15 - 3 výukové jednotky
10:45 - 12:15 - 2 výukové jednotky
13:15 - 15:30 - 3 výukové jednotky (mimo pátek)
Pracovní pomůcky a materiál: kladívka, hřebíčky, nůžky,kleště, orobinec, šustí, lýko, vrbové proutí, umělý materiál

9. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou

 • část teoretická - technologické postupy při opracování proutí a košíkářské výrobě
 • část praktická - výroba 1 kusu dle zadání komise

Rekvalifikační kurz košíkářská výroba

Vybraný termín:

 Praha

Cena
28757 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.