Rekvalifikace v oboru 26- 51- H/003 Elektrikář - silnoproud

kurz

Základní info

Dle zájmu přihlášených uchazečů o studium otvíráme rekvalifikační kurzy pro rekvalifikaci v oboru 26- 51- H/003 Elektrikář - silnoproud. Délka studia je 1,5 roku, studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a po úspěšném složení závěrečné zkoušky (písemné , praktické a ústní části) získávává absolvent výuční list.

Přihlášky lze podávat průběžně, při dostatečném počtu přihlášených plánujeme zahájit další běh rekvalifikačního studia opět v září 2008.

Podmínkou pro přihlášení k rekvalifikačnímu studiu je vyplněná přihláška ke studiu s potvrzenou zdravotní způsobilostí a úředně ověřenou kopií dokladu o předchozím absolvovaném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom).
Uchazeči o studium pouze se základním vzděláním nemají možnost do rekvalifikačníh kurzů vstoupit.

Více informací o rekvalifikačním kurzu získáte na tel. čísle 544224631.

Rekvalifikace v oboru 26- 51- H/003 Elektrikář - silnoproud

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
Více informací o organizaci a úhradě rekvalifikačního kurzu získáte na tel. čísle 544224631. 

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.