Průmyslový moderátor

kurz

Základní info

Rekvalifikační kurz je určen pro uchazeče usilující o práci ve výrobních podnicích na různých pozicích od operátorů až po top management. Učí účastníky základním dovednostem „průmyslového moderátora“, pracovníka, který je v moderně řízených výrobních firmách odpovědný za implementaci nových řídících strategií výroby. Průmyslový moderátor úzce spolupracuje se všemi řídícími úrovněmi firmy, především pak s vedoucími výroby, mistry, případně samostatným útvarem průmyslového inženýrství. Získané poznatky mohou pak účastníci rekvalifikace použít při ucházení se o nově zřizovaná pracovní místa ve výrobních a strojírenských závodech.
Rekvalifikační kurz je určen také pro uchazeče, kteří usilují o práci na pozicích, které vyžadují přinášení a iniciování změn v procesech uvnitř firem.
Kurz účastníky vybaví praktickými znalostmi, dovednostmi a metodami, které mohou uplatnit při zlepšování procesů (metody a postupy štíhlé výroby). Tato znalost metod a nástrojů zlepšování procesů by měla být nedílnou součástí kvalifikace každého pracovníka. Pracovníci ve všech profesích a pozicích mohou odhalovat a objevovat, kde na jejich pracovišti existují příležitosti pro odstraňování plýtvání a mohou tak přispívat k zvyšování produktivity organizace a její prosperitě. Řízení a zlepšování procesů proto nemůže být záležitostí pouze managementu.
Poznatky a dovednosti z kurzu mohou absolventi uplatnit jak v soukromé sféře výrobní i nevýrobní, tak ve sféře státní či neziskové.

FORMA A:
- pro uchazeče na pozice operátorů – dělníků či nižšího managementu, kteří absolvovali dvouleté či tříleté obory na učilištích bez maturity, případně i s maturitou
Celkový počet hodin rekvalifikačního kurzu: 80 hodin

FORMA B:
- pro uchazeče na pozice od středního až po top management, kteří absolvovali střední učiliště, odborné střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy)
Celkový počet hodin rekvalifikačního kurzu: 120 hodin

Průmyslový moderátor

Vybraný termín:

 Liberecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.