Příprava minutek - zkouška před autorizovanou osobou

Základní info

Příprava minutek - závěrečná zkouška před autorizovanou osobou 

Číslo autorizace: 16572/2018-94

Kdy lze zkoušku vykonat:

Zkoušku lze absolvovat po ukončení příslušného kurzu nebo i bez kurzu.

Pokyny k realizaci zkoušky:

Před zahájením musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Uchazeči bude zadána příprava nejméně dvou různých pokrmů na objednávku (tzn. ze dvou různých druhů masa a rozdílných technologických úprav). Počet připravovaných porcí jsou dvě od každého ze zadaných pokrmů, součástí každého pokrmu bude vhodná příloha.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů, dodržování časového harmonogramu.

Při hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen.

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kvalifikační úroveň: 3

Autorizovaní zástupci: Bohumila Náprstková

Doba pro vykonání zkoušky: 2,5 - 3,5 hodiny

Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Praktické předvedení, ústní ověření, písemné ověření

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

Pozn.: V souladu s právním předpisem č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů je účastník povinen uhradit platbu za zkoušky nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.

Příprava minutek - zkouška před autorizovanou osobou

Vybraný termín:

29.6.2022  Plzeň

Cena
7000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.