Práce v elektrotechnice (vyhláška 250)

Základní info

Zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činnosti v elektrotechnice (dle zákona 250 / NB 194/2022)

Tato zkouška opravňuje dle uvedeného zákona k práci na elektrických zařízením bez nepětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (podrobně viz. NV 194/2022 Sb.

K uvedené zkoušce mohou být připuštěni všichni zájemci, kteří splňují základní kvalifikaci věk 18let a zdravotní způsobilost. Dále odborné vzdělání v elektrotechnice ( ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika) a to vyučení, středoškolské nebo vysokoškolské. Toto odborné vzdělání může být dle zákona 250/2022 Sb. nahrazeno:

Úplnou profesní kvalifikací z následujících oborů:

nebo v případě oprávnění pouze pro osoby znalé pro samostatnou činnost

je přípustná i profesní kvalifikace zveřejněná v Národní soustavě kvalifikací pod oborem kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“ podle jiného právního předpisu8), a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonává. Tedy například jedna z výše uvedených kvalifikací (doporučujeme kvalifikaci Montér elektrických instalací, ke které nabízíme i příslušný rekvalifikační kurz)

Tato druhá varianta je vhodná pro osoby bez praxe, kteří v práci na elektrotechnických zařízeních začínají, nemají zkušenost a ani by vpodstatě nemohli mít vyšší oprávnění. Nicméně mohou vykonávat plnohodnotnou práci samostatného elektrikáře jako zaměstnanci ve společnostech, nemohou být odpovědní zástupci ve firmách a mít živnostenský list na samostatného elekrikáře. A pokud si postupem času a praxe dodělají zbylé kvalifikace, tak budou mít plnohodnotné elektrotechnické oprávnění bez omezení.

Pro všechny případy bude u zkoušky zohledněna délka praxe a podle ní udělena příslušná oprávnění (§6 - elektrotechnik nebo §7 - vedoucí elektrotechnik). V případě osoby bez jakékoliv praxe bude uděleno oprávnění §6 s omezením na práci min. 1rok pod dohledem.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

  • Celková délka zkoušky je půl dne, vždy 9:00 – 13:00.
  • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.
  • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru.
  • V případě zájmu je možno uvedenou zkoušku uskutečnit i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí, dle možností školitelů.
  • Zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE, s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu ve spolupráci s revizním technikem, který je současně předsedou zkušební komise
  • Ke zkoušce je nutno předložit platné osvědčení zdravotní způsobilosti, doklad totožnosti a doklad o vzdělání a praxi, případně kvalifikační osvědčení.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
https://www.jubela.cz/rekvalifikacni-kurzy/kurz/prace-v-elektrotechnice/

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/prace-v-elektrotechnice.pdf

Práce v elektrotechnice (vyhláška 250)

rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

27.9.2024  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Tento termín
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.