Práce s ruční motorovou řetězovou pilou /RMŘP/

kurz

Základní info

Cílem kurzu je naučit posluchače vědomostem a dovednostem potřebným k bezpečné a technologicky správné obsluze RMŘP při provádění výchovných a obnovních těžeb, včetně manipulace a druhování dřeva v lesním hospodářství, při údržbě a obnově kulturní krajiny, při opracování dřeva. Vzdělávání vede posluchače k ekologickému myšlení, uvědomování si významu lesa jako součásti ekosystému, prvku kulturní krajiny i zdroje obnovitelné suroviny - dřeva. Program je složen z tématicky rozdělených modulů. Základní modul je možno absolvovat samostatně. Studium ostatních modulů je podmíněno předchozím absolvováním základního modulu. Studium celého kurzu je ukončeno závěrečnou zkouškou, ve které absolvent prokáže získané dovednosti a vědomosti.
délka vzdělávacího kurzu: 128 hodin
počet modulů: 4

Práce s ruční motorovou řetězovou pilou /RMŘP/

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.