Péče o zvířata v zoologických prodejnách a zájmových chovech

kurz

Základní info

Rekvalifikační kurz pro provozovatele zverimexů, zooprodejen, pro vedoucí chovatelských kroužků, profesionální chovatele zvířat, obchodníky, kteří nakupují a prodávají zvířata atd.
Ve smyslu Nařízení vlády č.209/2001 Sb. je potřebná předepsaná kvalifikace a tedy i rekvalifikační kurz pro prodavače v zooprodejnách a zaměstnance v pěstírnách a odchovnách s konečným termínem 30. 9. 2004 ( v případě, že tak neučiní, vystavují se nepříjemným sankcím ze strany Živnostenských úřadů).
Cílem kurzu je poskytnutí rekvalifikace ve smyslu § 23 a 24 novely zákona č. 455/1991 Sb. v oboru obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy (změna živnosti volné na živnost vázanou).
Absolvent je seznámen s problematikou chovu zvířat, tzv. malých, je seznámen s právní problematikou chovu a držení zvířat, zná zdravotně hygienické podmínky chovu malých zvířat, ovládá požadavky bezpečnosti chovu a držení zvířat a v případě potřeby umí poskytnout první pomoc.

Péče o zvířata v zoologických prodejnách a zájmových chovech

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.