OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

kurz

Základní info

(skladový manipulant)
Kurz zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu. Orientuje vědomosti a dovednosti v oblasti skladování a připraví posluchače na samostatnou a odpovědnou práci ve skladovacích zařízeních. Využití získaných teoretických a odborných znalostí je zejména při práci ve velkoobchodech, hyper a supermarketech.
Typ kurzu:
rekvalifikační
Obsah kurzu:
Chápání problematiky související s činností skladů a skladových zařízení. Problematika vychází z širších souvislostí, teoretických základů, obecných principů a důsledně navazuje na poznatky z odborných předmětů. Cílem je poskytnout základní informace o skladech, maloobchodech, distribuci a celkové orientaci na trhu.
Ekonomika - 30 hodin
Technologie skladování - 40 hodin
Administrativa skladování - 20 hodin
Mechanizační prostředky - 30 hodin
Zbožíznalství - 50 hodin
Výpočetní technika - 30 hodin
Odborný výcvik - 56 hodin
Odborná praxe - 287 hodin
Konzultace k ZZ - 12 hodin
Zkoušky - 9 hodin
Předpokládané znalosti:
doporučujeme ukončené minimálně střední vzdělání (výuční list - tj. absolventi tříletých učebních oborů).
Délka kurzu:
584 hodin
Počet posluchačů:
cca 20 osob
Místo konání:
Školící středisko fy POE EDUCO, spol. s r. o., Štefánikova 12, Nový Jičín,
školící středisko fy POE EDUCO, spol. s r. o., Varenská 49, Ostrava,
případně další školící střediska firmy POE EDUCO
Pořadatel kurzu:
POE EDUCO, spol.. s r. o., Štefánikova 12, Nový Jičín

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.