Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Obsluha motorové pily

Základní info

Obsluha motorové pily, 30 hodin

  Číslo akreditace: MSMT-33293/2018-1/449 Popis kurzu: Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu je používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou, seřizování, ošetřování a údržba motorové pily, příčné přeřezávání motorovou pilou, výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou, těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu, vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví. Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):
 • Naučíte se dle návodu a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorovou pilu, jak elektrickou, tak i benzinovou.
 • Budete s ní umět pracovat se dřevem, zejména k řezání stromů a stavebních profilů.
 • Budete schopni samostatně provádět běžnou údržbu motorové pily.
 • Naučíte se odstranit základní závady, které mohou vzniknout.
 • Pochopíte nutnost použití osobních ochranných pomůcek a naučíte se je vhodně vybrat.
 • Získáte fyzikální znalosti o procesu spalování paliv, významu maziv a základy elektrotechniky.
 • Budete znát základní právní normy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Po ukončení kurzu získáte veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Délka: 15 hodin teoretické výuky a 15 hodin odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška Komu je kurz určený:
 • Fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady
Vstupní předpoklady: základní vzdělání, věk 18 let, zdravotní způsobilost Program nebo obsah:
  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany
  • zdraví při práci s motorovou pilou
  • Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily
  • Příčné přeřezávání motorovou pilou
  • Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou
  • Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu
  • Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví
 

Obsluha motorové pily

Vybraný termín:

1.11.2019  Karlovy Vary

Cena
8000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.