Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Obsluha křovinořezu

Základní info

Obsluha křovinořezu, 25 hodin Číslo akreditace: MSMT-33293/2018-1/449 Popis kurzu: Kurz je určen fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu je používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem, údržba křovinořezu, obsluha křovinořezu a vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem. Po ukončení kurzu bude absolvent schopen dle návodu k použití a za dodržení obecně platných zásad bezpečnosti práce obsluhovat motorový křovinořez, jak elektrický, tak i benzinový. Bude umět správně použít křovinořez pro práci se dřevem, zejména při úpravě keřů a k prořezání porostů. Bude schopen samostatně provádět běžnou údržbu křovinořezu a odstranit základní závady, které mohou vzniknout. Co mi kurz přinese:

 • Pochopíte nutnost použití osobních ochranných pomůcek a naučíte se je správně vybrat.
 • Naučíte se obsluhovat motorový, tedy elektrický i benzinový křovinořez.
 • Naučíte se provádět běžnou údržbu křovinořezu a odstranit základní závady.
 • Získáte základní fyzikální znalosti, zejména o procesu spalování paliv, významu jednotlivých druhů
 • maziv a elementární znalosti elektrotechniky.
 • Budete znát základní právní normy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Po ukončení kurzu budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného
 • hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Délka: 9 hodin teoretické výuky a 16 hodin odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška Komu je kurz určený:
 • Fyzickým osobám splňujícím vstupní předpoklady
Vstupní předpoklady: základní vzdělání, věk 18 let, zdravotní způsobilost Program nebo obsah:
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s křovinořezem
 • Údržba křovinořezu
 • Obsluha křovinořezu
 • Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Obsluha křovinořezu

Vybraný termín:

30.3.2020  Most

Cena
10000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.