OBCHODNÍ ČINNOSTI

kurz

Základní info

Tento vzdělávací program není určený pro specifickou skupinu.Cílem rekvalifikačního programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti ekonomicko-právního minima, obchodních činností a v dnešní době nezbytných informačních technologií. Velký důraz tento rekvalifikační kurz klade na praxi. Tyto nové znalosti budou znamenat větší možnosti osob, které se vracejí na trh práce.
Absolvent kurzu:
- Umí využívat moderní informační technologie. Dokáže pracovat v základních programech WORD, EXCELL, využívat internet a elektronickou poštu.
- Umí vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě a vyplňovat požadované doklady.
- Zvládne teoretické základy obchodních činností - bude znát jednotlivé logistické cesty, identifikuje různé druhy zboží, zná reklamační lhůty, dopravu a skladování.
- Bude schopen rozlišit ekonomické a účetní pojmy a správně je používat. Bude schopen se orientovat v základních právních normách - zákoník práce, živnostenský zákona obchodní zákoník.
- V praxi si bude schopen následně ověřit získané znalosti.

OBCHODNÍ ČINNOSTI

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.