OBCHODNÍ ČINNOSTI

kurz

Základní info

Tento vzdělávací program není určený pro specifickou skupinu.Cílem rekvalifikačního programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti ekonomicko-právního minima, obchodních činností a v dnešní době nezbytných informačních technologií. Velký důraz tento rekvalifikační kurz klade na praxi. Tyto nové znalosti budou znamenat větší možnosti osob, které se vracejí na trh práce.
Absolvent kurzu:
- Umí využívat moderní informační technologie. Dokáže pracovat v základních programech WORD, EXCELL, využívat internet a elektronickou poštu.
- Umí vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě a vyplňovat požadované doklady.
- Zvládne teoretické základy obchodních činností - bude znát jednotlivé logistické cesty, identifikuje různé druhy zboží, zná reklamační lhůty, dopravu a skladování.
- Bude schopen rozlišit ekonomické a účetní pojmy a správně je používat. Bude schopen se orientovat v základních právních normách - zákoník práce, živnostenský zákona obchodní zákoník.
- V praxi si bude schopen následně ověřit získané znalosti.

OBCHODNÍ ČINNOSTI

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.