Mzdy a personalistika - večerné, víkendové a denné kurzy v 25 mestách na Slovensku

kurz

Základní info

Kurz Vám umožní získať vedomosti potrebné pre spracovanie a vedenie mzdovej agendy podľa platnej legislatívy upravujúcej túto oblasť.

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Získate prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o daniach z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.

Kurz je určený záujemcom o personálnu a mzdovú problematiku, pre začiatočníkov aj pre ľudí, ktorí v tejto oblasti už majú skúsenosti a chcú si ich aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť.

Obsah:
1. pracovno-právne vzťahy
2. odmeňovanie
3. výpočet mzdy zamestnancom
4. náhrady cestovných a iných výdavkov
5. zákon o zdravot. a soc. poisťovni
6. sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
7. výpočet dane z príjmov fyzických osôb
8. sociálny fond
9. štátne sociálne dávky

Výučba prebieha na základe tematického plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR. Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti.

V cene kurzu sú študijné materiály a tlačivá.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého máte napr. možnosť založiť si vlastnú živnosť a externe viesť mzdovú agendu pre firmy.

Rozsah kurzu:
46 vyučovacích hodín

Mzdy a personalistika - večerné, víkendové a denné kurzy v 25 mestách na Slovensku
(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Mzdy a personalistika - večerné, víkendové a denné kurzy v 25 mestách na Slovensku

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
152 Euro

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.