Multimediální prezentování informací

kurz

Základní info

Absolvent kurzu bude rozumět hlavním teoretickým pojmům z oblasti grafiky (rastr, vektor, rozlišení, barevná hloubka atd.), bude schopen nasnímat fotografii skenerem, nafotit obrázek digitálním fotoaparátem, upravit snímky v počítači, vytisknout je nebo publikovat na webu. Z fotografií dovede vyrobit koláž. Bude umět vytvořit vektorovou kresbu, leták, vizitku, obal CD apod.
Dokáže vytvořit kvalitní typograficky správný textový dokument s ilustracemi, včetně jeho uložení a čtení ve formátu PDF.
Získá velmi slušný přehled o tvorbě www stránek skrze vizuální editory, ale i ve striktním a validním XHTML kódu s připojením na CSS, včetně využití hostovaných dynamických prvků pro web. Bude efektivně navrhovat a používat jednotlivé grafické prvky při tvorbě www i jiných prezentací.
Dále bude ovládat další nejvíce používané způsoby interaktivní elektronické prezentace v PowerPoint, prezentace ve Flash, weblogy a okrajově i dynamické webové prezentace. Zběžně se kurz zabývá ještě digitálním zvukem a videem.
Z výše uvedeného plyne, že kromě porozumění ovládání programů bude absolvent znát zásady kompozice snímku, pravidla typografie, základy kompozice obrazu, používání barev a efektivní tvorbu i tzv. internetové publikování a jiné šíření různých dokumentů a prezentací (e-mail, CD, DVD atd.). Součástí bude i přehled využitelné techniky a dostupného programového vybavení.

Multimediální prezentování informací

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
info na fruhaufova@educhem.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.