Motivačný kurz pre OSZČ, voľbu zamestnania, podnikania a rekvalifikačnej prípravy - štartovací kurz

kurz

Základní info

:: Cieľ kurzu ::

Kurz orientuje v základných otázkach právnych, ekonomických a organizačných problémov pri zakladaní svojho vlastného podniku, podpore podnikania a prevádzke živnosti. Je veľmi dobrou praktickou prípravou na spracovanie individuálneho podnikateľského plánu ako pre OÚP, tak pre banky pri žiadosti o pôžičku. Zároveň vzdeláva v základných účtovných a daňových povinnostiach živnostníka - fyzickej osoby, v jednoduchom účtovníctve. Taktiež dáva prehľad o možnej rekvalifikácii v nadväznosti na ďalšie špecializované rekvalifikačné kurzy.

:: Program ::
I. Podnikateľské minimum

1. teoretická časť
* podnikanie podľa živnostenského zákona
2. praktická časť
* získanie štartovacieho kapitálu
* nákladová časť podnikania
* obchodný zákonník, druhy podnikania
* sociálne zabezpečenie, zamestnávanie, odvody, zákonník práce
* zákon o účtovníctve

II. Podnikateľský plán

1. teoretická časť
* osnova podnikateľského plánu
* verbálna časť
* ekonomická časť
* podpora OÚP k podnikaniu
2. praktická časť
* zhodnotenie podnikateľských plánov, vyhodnotenie

III. Individuálne konzultácie

Termíny rekvalifikačných kurzov - Informujte sa, prosím, na telefónnom čísle 02 / 43 33 09 30

Motivačný kurz pre OSZČ, voľbu zamestnania, podnikania a rekvalifikačnej prípravy - štartovací kurz

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
4 360 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.