Manažer se zaměřením na řízení provozu

kurz

Základní info

Cíl vzdělávací akce:

- posílení komunikace, správné využívání neverbální komunikace
- znalosti zásad přípravy na jednání se zákazníkem
- zdokonalit se v prezentování zadaného tématu
- posílit taktiky vyjednávání, naučit se pracovat v týmu
- zvládnutí technik asertivního chování
- znalost principů řízení podle cílů
- orientace v činnostech personálního útvaru
- znalost obsahu a funkce personálního managementu
- znalost požadavků systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000
- získat zkušenosti v tvorbě dokumentace
- vedení relevantní administrativní agendy a korespondence
- orientace v zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti
- znalost zásad organizace a koordinace činností na příslušných odděleních včetně přípravy smluv a dokumentů

Časový plán:

120 hodin

Manažer se zaměřením na řízení provozu

Vybraný termín:

 Liberecký kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.