Kvalifikace - Montér slaboproudých zařízení

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky, kteří chtějí pracovat v oblasti elektrotechniky a elektromontáží, nemají elektrovzdělání a chtějí si předepsané elektrovzdělání nahradit uvedenou kvalifikační zkouškou. Současně mají odpovídající znalosti a orientují se v dané problematice.

Složení dílčí kvalifikační zkoušky Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) je jedna z pěti dílčích kvalifikací. Po získání všech pěti kvalifikací obdrží účastník tzv. plnou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice a může složit příslušnou zkoušku odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (zákon č. 250/2021 Sb. §19, dříve vyhl, 50/78 Sb.).

Dílčí kvalifikace, které dávají plnou kvalifikaci pro práce v elektrotechnice:

 • Montér hromosvodů
 • Montér elektrických sítí
 • Montér elektrických instalací
 • Montér elektrických rozvaděčů
 • Montér slaboproudých zařízení

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat příslušné rekvalifikační kurzy.

Uvedená kvalifikace opravňuje ke zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 194/2022 Sb. s omezením pouze na osobu znalou pro samostatnou činnost, a to na základě posouzení rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení, které provede právnická nebo podnikající fyzická osoba, pro kterou jsou tyto činnosti vykonávány.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice
 • Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních a ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Používání technické dokumentace a norem při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
 • Sestavování, montáž, zapojování a oživování slaboproudých elektrických zařízení a jejich součástí
 • Diagnostikování poruch slaboproudých zařízení
 • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 • Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě slaboproudých zařízení

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému, v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části probíhají na produkční technice, s možností přímo u odborných firem.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru.
 • V případě zájmu je možno uvedenou zkoušku uskutečnit i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí, dle možností školitelů.
 • Zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE, s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-monter-slaboproudych-zarizeni

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-monter-slaboproudych-zarizeni.pdf

Kvalifikace - Montér slaboproudých zařízení

Vybraný termín:

6.9.2024  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Tento termín
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.