Kvalifikace - Montér dobíjecích stanic elektromobily

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Kvalifikace včetně základního školení

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Před vlastní zkouškou proběhne základní zaškolení a seznámení s dobíjecími stanicemi, nastavení a ukázka montáže dle níže uvedené osnovy.

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají znalosti a orientují se v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky se zkušenostmi (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Složení zkoušky Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H) opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Montér dobíjecích stanic pro elektromobily.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice
 • Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice
 • Montáž a zapojování nabíjecích a napájecích stanic dle dokumentace
 • Údržba a opravy nabíjecích stanic
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému, v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části probíhají na produkční technice, s možností přímo u odborných firem.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru.
 • V případě zájmu je možno uvedenou zkoušku uskutečnit i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí, dle možností školitelů.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE, s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
https://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-dobijeci-stanice

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/kvalifikace-dobijeci-stanice.pdf

Kvalifikace - Montér dobíjecích stanic elektromobily

Vybraný termín:

8.8.2024  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Tento termín
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.