Kvalifikace - Montér dobíjecích stanic elektromobily

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Kvalifikace včetně základního školení

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Před vlastní zkouškou proběhne základní zaškolení a seznámení s dobíjecími stanicemi, nastavení a ukázka montáže dle níže uvedené osnovy.

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají znalosti a orientují se v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky se zkušenostmi (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd…).

Složení zkoušky Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H) opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Montér dobíjecích stanic pro elektromobily.

Zkouška je zajišťována ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK:  

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice
 • Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice
 • Montáž a zapojování nabíjecích a napájecích stanic dle dokumentace
 • Údržba a opravy nabíjecích stanic
 • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému, v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah zkoušky a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, vždy 9:00 – 17:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části probíhají na produkční technice, s možností přímo u odborných firem.
 • Zkouška standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru.
 • V případě zájmu je možno uvedenou zkoušku uskutečnit i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí, dle možností školitelů.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti ALMAGATE, s.r.o. Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Miroslav Bečev, Roman Zítka, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
https://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-dobijeci-stanice

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/kvalifikace-dobijeci-stanice.pdf

Kvalifikace - Montér dobíjecích stanic elektromobily

Vybraný termín:

28.6.2024  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Tento termín
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.