Kuchař/kuchařka teplých pokrmů - závěrečná zkouška před autorizovanou osobou

Základní info

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů -  závěrečná zkouška před autorizovanou osobou 

Číslo autorizace: 16572/2018-94

Kdy lze zkoušku vykonat:

Zkoušku lze absolvovat po ukončení přípravného kurzu nebo i bez kurzu.

Pokyny k realizaci zkoušky:

Před zahájením musí být  uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Zdravotní způsobilost je vyžadována. Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces i na výsledek.

Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních pokrmů, které zadá.

Sestavu zadaných pokrmů tvoří restaurační menu (polévka, teplý pokrm) v počtu porcí. Uchazeči bude zadána příprava dvou různých pokrmů teplé kuchyně (např. pokrm z masa, bezmasý pokrm), s různými technologickými úpravami (např. vařením, pečením).

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a technologických postupů, dodržování časového harmonogramu.

Při hodnocení hotového pokrmu se provede ochutnávka, budou posouzeny požadované typické vlastnosti. Bude provedena kontrola kvality, hmotnosti a pokrm bude senzoricky zhodnocen.

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kvalifikační úroveň: 3

Autorizovaní zástupci: Viera Sehnoutková, Roman Kareš

Doba pro vykonání zkoušky: 5 až 7 hodin

Kritéria a způsoby hodnocení účastníka zkoušce: Praktické předvedení, ústní ověření, písemné ověření

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, zdravotní prohlídka 

Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží uchazeč: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

 

Pozn.: V souladu s právním předpisem č. 179/2006 Sb., zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů je účastník povinen uhradit platbu za zkoušky nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.

Kuchař/kuchařka teplých pokrmů - závěrečná zkouška před autorizovanou osobou

Vybraný termín:

31.10.2023  Plzeň

Cena
7 500 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Plzeň
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.