ASISTENTKA

kurz

Základní info

Vzdělávací program určený především ženám po mateřské dovolené, který jim umožní lepší přípravu na praxi.
Cílem vzdělávacího programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti ekonomiky, marketingu a managementu, účetnictví, informačních technologií a práva. Tyto nové znalosti budou znamenat větší adaptibilitu a flexibilitu žen, které se vracejí na trh práce po mateřské dovolené.
Absolventka kurzu :
- porozumí základním ekonomickým pojmům, dovede je vysvětlit a používat. Dokáže řešit základní ekonomické výpočty. Rovněž zná obsah jednotlivých podnikových činností. Zvládá daňovou problematiku.
- Zná jednotlivé právní formy při podnikání, je připravena na založení a vedení malé firmy. Orientuje se v Zákoníku práce, Živnostenském zákoně, Občanském a obchodním zákoníku.
- Umí využívat moderní informační technologie. Dokáže pracovat v základních programech WORD, EXCELL, využívat internet a elektronickou poštu. Umí stylizovat obchodní dopisy a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě.
- Zná základy marketingu a managementu a je schopna je využívat v praxi.
- Zná základy daňové evidence a systém podvojného účetnictví. Z účetních výkazů je schopna zjišťovat informace o podniku.

ASISTENTKA

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.