Administrativní dovednosti

kurz

Základní info

Absolvent je schopen vykonávat činnosti spojené s chodem a provozem kanceláře, je připraven zvládat práci v daném prostředí. Komunikuje s různými druhy klientů, s nadřízeným i svými spolupracovníky. Je schopen řešit případné konflikty , které mohou vzniknout na pracovišti. Má přehled o chodu firmy, jednotlivých úsecích a jejich činnostech. Je schopen v praxi zvládnout uživatelsky počítač - umí pracovat s internetem, využívat elektronickou poštu, vytvořit správně dokumenty ve Wordu i Excelu. Má základní znalosti v počítačové grafice, umí vytvořit prezentaci v PowerPointu. V anglickém jazyce je schopen vést telefonický hovor, domluvit schůzku, napsat jednoduchý obchodní dopis apod. Hlavní okruhy výuky tedy jsou PC pro pokročilé, anglický jazyk, pracovně právní minimum, komunikace, firemní administrativa a příprava na trh práce.

Administrativní dovednosti

Vybraný termín:

 Ústecký kraj

Cena
info na fruhaufova@educhem.cz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.