ABSOLVENT - Informační systémy

kurz

Základní info

Tento kurz je vhodnou přípravou k rozvoji informačních a komunikačních technologií se zaměřením na získání mezinárodního certifikátu ECDL.
Cílem rekvalifikačního programu je zvládnutí aktivního využití PC a prací spojených
s komunikační technikou. Získá znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardware a software, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat.
- Absolvent se seznámí s desetihmatovou metodou psaní na stroji pomocí speciálního software. Bude znát normy pro vyhotovování obchodních písemností.
- Absolvent bude zvládat komunikativní aplikace v prostředí lokálních a dálkových sítí a obsluhu komunikativních prostředků.
- Bude schopen zpracovat data pomocí textových a tabulkových editorů a odborných programů.
- Absolvent umí využívat počítačové grafiky při obchodních prezentacích, animacích apod.
- Umí využívat nových nástrojů a metod marketingu pomocí sítě Internet.
- V praxi si bude schopen následně ověřit získané znalosti. Získá prvotní pracovní návyky a zkušenosti. Částečně tak bude odstraněn největší handicap absolventů škol - nedostatek praxe

ABSOLVENT - Informační systémy

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.