Vedení týmu

e-kurz

Základní info

Cílem kurzu je pomoci zájemcům s orientací v určitých zákonitostech fungování týmů a seznámí je se zásadními principy i při prožívání složitějších situací s podřízenými.

urz je rozčleněn do pěti kapitol. První kapitola se věnuje základním principům vedení týmu a popisu kompetencí, které jsou charakteristické pro vůdce. Ve druhé části je shrnuta problematika vlivu týmu a skupinových norem na chování jednotlivce. Třetí kapitola se věnuje správné a kvalitní týmové komunikaci. Čtvrtá a pátá část kurzu popisují techniky a metody vedení a práce v týmu. Na závěr je zařazen rozšiřující materiál a přehled odborné literatury, ze které lze čerpat. Kurz je doplněn cvičnými testy, které ověří znalost a pochopení probírané tematiky.

Kurz je určen pro vedoucí zaměstnance, manažery, teamleadery, zkrátka všechny ty, kteří vedou pracovní tým a chtějí získat povědomí o teoretických principech vůdcovství a také přehled o technikách a metodách efektivního vedení týmu.

Vedení týmu

Vybraný termín:

 Online

Cena
390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.